Finmarket.cz

Chci investovat pravidelně

Věnujte formuláři pár minut a ušetřete.

S čím vám můžeme pomoci?

Kolik chcete investovat:
Jak dlouho chcete investovat:
Kolik procent vašich úspor investovaná částka tvoří: ?
Jaký je Váš rizikový profil:
Dáváte při investování přednost výnosu nebo jistotě:
Investované peníze chcete:
Kolik chcete měsíčně investovat:
Jak dlouho chcete investovat:
Kolik procent z peněz, které vám na konci měsíce zbývají, tvoří investovaná částka: ?
Jaký je Váš rizikový profil:
Dáváte při investování přednost výnosu nebo jistotě:
Vyplňte prosím osobní údaje
Zadáním osobních údajů a potvrzením tlačítka „Porovnat nabídky“ vyjadřujete svůj zájem o spolupráci se společností „Partners“. Za účelem specifikace případných finančně-poradenských služeb Vás budeme kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Provozní podmínky webu a související informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

Právní upozornění

Upozornění: Investice v podílových fondech nejsou garantovány; kromě kolísání cen akcií či dluhopisů mohou kolísat i vlivem měnových kurzů. Při nesplnění časového testu může výnos podléhat dani. Modelové portfolio nezohledňuje všechny individuální okolnosti a nenahrazuje poskytnutí služby investičního poradenství. Údaje jsou orientační: přesné složení, rizika aj. se mohou měnit v důsledku vývoje ve fondech. Údaje o simulované minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnoty jsou vyjádřeny v Kč. Použita jsou data s měsíční frekvencí (skutečné výkyvy mohou být vyšší). Čísla odpovídají vývoji při neměnných podílech fondů, reálný vývoj jednorázových vkladu se může lišit. Pokud fond nemá dlouhou historii, je doplněna daty za srovnatelnou strategii či index. Zdroj dat: investiční společnosti, interní výpočty. Údaje jsou očištěny o vstupní poplatky v max. sazbě a správní náklady. Výkonnosti za kalendářní období vstupní poplatek nezohledňují, protože zobrazují pouze změnu mezi dvěma okamžiky. Modelace budoucího vývoje je ilustrativní a nepředstavuje v záruku skutečné výnosnosti. Pesimistická varianta je taková, která by neměla nastat s pravděpodobností 90 %, za předpokladu tzv. normálního rozdělení výnosů a při dané volatilitě.

Dovolená, nové auto, studium. Na vaše sny není nikdy pozdě. Se správně zvolenou investicí si můžete splnit jakékoliv přání. Odkládáte si na své cíle stranou? Raději investujte. Správně investované peníze poslouží jako finanční rezerva, která vám přinese lepší výnos než termínovaný vklad v bance. My vám poradíme, jak vybrat ten správný přístup k riziku i frekvenci splácení. Papírování obstaráme za vás.

S jakými institucemi v této oblasti spolupracujeme?

  • Axa
  • IS Česká spořitelna
  • ČSOB PS
  • Conseq
  • ČP Invest
  • NN
  • Partners IS
  • Pioneer