Finmarket.cz

Investice

Věnujte formuláři pár minut a ušetřete.

S čím vám můžeme pomoci?

Kolik chcete investovat:
Jak dlouho chcete investovat:
Kolik procent vašich úspor investovaná částka tvoří: ?
Jaký je Váš rizikový profil:
Dáváte při investování přednost výnosu nebo jistotě:
Investované peníze chcete:
Vyplňte prosím osobní údaje
Zadáním osobních údajů a potvrzením tlačítka „Porovnat nabídky“ vyjadřujete svůj zájem o spolupráci se společností „Partners“. Za účelem specifikace případných finančně-poradenských služeb Vás budeme kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Telefonické hovory jsou nahrávány. Provozní podmínky webu a související informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

Právní upozornění

Upozornění: Investice v podílových fondech nejsou garantovány; kromě kolísání cen akcií či dluhopisů mohou kolísat i vlivem měnových kurzů. Při nesplnění časového testu může výnos podléhat dani. Modelové portfolio nezohledňuje všechny individuální okolnosti a nenahrazuje poskytnutí služby investičního poradenství. Údaje jsou orientační: přesné složení, rizika aj. se mohou měnit v důsledku vývoje ve fondech. Údaje o simulované minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnoty jsou vyjádřeny v Kč. Použita jsou data s měsíční frekvencí (skutečné výkyvy mohou být vyšší). Čísla odpovídají vývoji při neměnných podílech fondů, reálný vývoj jednorázových vkladu se může lišit. Pokud fond nemá dlouhou historii, je doplněna daty za srovnatelnou strategii či index. Zdroj dat: investiční společnosti, interní výpočty. Údaje jsou očištěny o vstupní poplatky v max. sazbě a správní náklady. Výkonnosti za kalendářní období vstupní poplatek nezohledňují, protože zobrazují pouze změnu mezi dvěma okamžiky. Modelace budoucího vývoje je ilustrativní a nepředstavuje v záruku skutečné výnosnosti. Pesimistická varianta je taková, která by neměla nastat s pravděpodobností 90 %, za předpokladu tzv. normálního rozdělení výnosů a při dané volatilitě.

Na investice nepotřebujete být odborník. Zajistěte si finanční rezervu na stáří, pro děti nebo na bydlení. Správně investované peníze poslouží jako finanční záloha, která vám přinese lepší výnos než termínovaný vklad v bance. Mají investované peníze posloužit jako pohotovostní rezerva nebo šance, jak si splnit svůj sen? Je jen na vás, jak dlouho, jak pravidelně a jak odvážně chcete investovat. Začít můžete už s pár stovkami. S námi máte své investice vždy pod kontrolou.

 • Vysvětlíme vám, jak na investice.
 • Poradíme, jak se zajistit se do budoucna.
 • S administrativou vám pomůžeme zdarma.
 • Začít investovat můžete s několika stovkami.
 • Míru rizika si určíte sami.
 • Své finance máte vždy pod kontrolou.

S jakými institucemi v této oblasti spolupracujeme?

 • Axa
 • IS Česká spořitelna
 • ČSOB PS
 • Conseq
 • ČP Invest
 • NN
 • Partners IS
 • Pioneer