Finmarket.cz

Půjčky pro začínající podnikatele

Aby finanční společnosti svými úvěrovými službami pokryly co nejširší spektrum trhu, nabízejí úvěrový produkt optimalizovaný dle potřeb podnikatelských subjektů. Parametry půjčky jsou odlišné nejen v číslech, ale i ve způsobu získání půjčky a v požadavcích, které musí dlužná strana splňovat.

Podobně jako u jiných úvěrů, má podnikatel zajímající se o úvěr více možností, jak jej získat. Může si jej klasicky sjednat na jedné z poboček vybrané věřitelské společnosti. Má však také možnost sjednání podnikatelské půjčky online prostřednictvím internetového bankovnictví, které stává standardním servisem stále většího množství finančních společností poskytujících úvěry. Podnikatelská půjčka existuje u věřitelských společností v různých podobách, ale zpravidla se nabízí ve třech provedeních, které zahrnuje krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý úvěr. Pojmenování jednotlivých úvěrů může být různé, ale parametry těchto produktů jsou si velmi podobné.

Prvním variantou je krátkodobý podnikatelský úvěr (splatnost do 1 roku), který poslouží jako náplast na menší finanční problémy. Například v situaci kdy dodavatelé požadují proplacení dodaného materiálu ve chvíli, kdy podnikatel ještě nedostal zaplaceno od odběratelů a tím pádem nemá jak uhradit závazek vůči dodavateli. Druhou volbou může být střednědobý úvěr, jehož splatnost se pohybuje od 1 roku do 4 let. Může být použit například k nákupu investičního majetku, jeho přesné podmínky se pak liší případ od případu a závisí na konkrétní investici a typu podnikání klienta. Poslední možnost představuje dlouhodobý úvěr (poskytuje se obvykle na dobu delší jak 4 roky), který se nejvíce hodí v situacích, kdy se podnikatel uchyluje k rozsáhlejší investici.

Podnikatelská půjčka bez ručení

Podmínky, které musí podnikatel žádající o půjčku splňovat, jsou u každé finanční společnosti jiné, ale primární požadavky mají vesměs stejné. Aby mohla být udělena půjčka pro podnikatele, musí mít žadatel dvě ukončená daňová období podnikání. Dále musí vykazovat kladné hospodaření, mít sídlo firmy na území České republiky a být občanem tohoto státu. Není přípustné, aby podnikatelova firma byla v konkurzu či likvidačním řízení. Další případnou překážkou pro schválení půjčky jsou nesplněné závazky vůči finančnímu úřadu či správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně. Banky se zkrátka chovají tak, aby bylo minimalizováno riziko problémů se splácením. Proto si klienta před přijetím důkladně prověřují a poměrně vysoké nároky mívají i na zajištění úvěru.

Lze se však setkat i s nabídkou podnikatelského úvěru, u kterého není vyžadováno ručení směnkou. Takový úvěr nabízí například GE Money Bank, která prostřednictvím úvěru Express Business poskytne podnikateli až 400 000 korun zcela bez zajištění. Bez šance na získání úvěru nejsou ani nováčci v oboru podnikání. Právě naopak, trh se dnes vyvíjí tak, že ani půjčky pro začínající podnikatele nejsou dnes ničím zvláštním. Lze najít celou řadu společností, které poskytnou novicovi úvěr i v řádech několika milionů, přestože je teprve na startu své kariéry a tudíž není tak snadné odhadnout jeho budoucí schopnost splácet.

Spolehlivá půjčka pro vaše podnikání

Asi žádný zájemce o půjčku se nevřítí do osidel úvěrů jen tak, bezhlavě, aniž by svůj záměr s někým prokonzultoval, nebo aniž by vyhledal radu/pomoc někde jinde. Kromě finančních poradců, jejichž služby mohou být velmi nákladné, se může podnikatel při hledání odborných rad obrátit na internetové servery, které se zabývají úvěrovou problematikou a finančnictvím a bankovnictvím obecně. S jejich pomocí si lze opatřit značné množství důležitých informací o věřitelské společnosti i o úvěru. Praktické kalkulačky pak dotvoří představu o výši úvěru a splátkách přesnými výpočty.